Logo TBS Kutno
Zaproszenie - Przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2023
2023-08-25 14:50:18

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest PRZEPROWADZENIE  BADAN

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-08-10 22:40:45

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budy

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-08-10 22:38:23

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bud

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-07-19 12:58:18

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bud

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-07-19 12:51:50

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budy

Lista osób zakwalifikowanych w dodatkowym naborze.
2023-06-13 12:58:28

TBS Sp. z o.o. w Kutnie przedstawia listę osób zakwalifikowanych w dodatkowym (drugim) naborze do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, które będą utworzone w budynkach budowanych w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7 i 7A z udziałem gmi